pdf download Ogłoszenie o zamówieniu

word download SWZ oraz załączniki

excel download Załącznik Nr 2.1-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 1 mazowieckie

excel download Załącznik Nr 2.2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 2 dolnośląskie

excel download Załącznik Nr 2.3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 3 dolnośląskie Wołów

excel download Załącznik Nr 2.4- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 4 małopolski

excel download Załącznik Nr 2.5- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 5 opolskie

excel download Załącznik Nr 2.6- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 6 podkarpackie

excel download Załącznik Nr 2.7- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 7 podlaskie

excel download Załącznik Nr 2.8- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 8 pomorskie

excel download Załącznik Nr 2.9- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 9 świetokrzyskie

excel download Załącznik Nr 2.10- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 10 zachodnio-pomorskie

excel download Załącznik Nr 2.11- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 11 lubelskie

excel download Załącznik Nr 2.12- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 12 łodzkie

excel download Załącznik Nr 2.13- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 13 śląskie

excel download Załącznik nr 2.14- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 14 kujawsko-pomorskie

excel download Załącznik Nr 2.15- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy dla Części 15 wielkopolskie

rar zip download Załącznik nr 4 JEDZ

pdf download Informacja o kwocie przeznaczonej na reazlicaję zamówienia

pdf download Informacja z otwarcia ofert

pdf download Wybór oferty najkorzystniejszej

pdf download Sprostowanie o unieważnieniu postępowania dot. cz. 14