pdf download Ogłoszenie o zamówieniu

word download SWZ

word download Załącznik Nr 1 do SWZ

excel download Załącznik Nr 1.1. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część1

excel download Załącznik Nr 1.2. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część2

excel download Załącznik Nr 1.3. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część3

excel download Załącznik Nr 1.4. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część4

excel download Załącznik Nr 1.5. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część5

excel download Załącznik Nr 1.6. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część6

excel download Załącznik Nr 1.7. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część7

excel download Załącznik Nr 1.8. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część8

excel download Załącznik Nr 1.9. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część9

excel download Załącznik Nr 1.10. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część10

excel download Załącznik Nr 1.11. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część11

excel download Załącznik Nr 1.12. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część12

excel download Załącznik Nr 1.13. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część13

excel download Załącznik Nr 1.14. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część14

word download Załącznik Nr 2 do SWZ

word download Załącznik Nr 3 do SWZ

word download Załącznik Nr 4 do SWZ

pdf download Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

pdf download Informacja z otwarcia ofert

pdf download zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty