pdf download Ogłoszenie o zamówieniu

word download SWZ oraz załączniki

excel download Załącznik_Nr_2.1_Formularz_Cenowy_dla_Części_1

excel download Załącznik_Nr_2.2_Formularz_Cenowy_dla_Części_2

excel download Załącznik_Nr_2.3_Formularz_Cenowy_dla_Części_3

excel download Załącznik_Nr_2.4_Formularz_Cenowy_dla_Części_4

excel download Załącznik_Nr_2.5_Formularz_Cenowy_dla_Części_5

excel download Załącznik_Nr_2.6_Formularz_Cenowy_dla_Części_6

excel download Załącznik_Nr_2.7_Formularz_Cenowy_dla_Części_7

excel download Załącznik_Nr_2.8_Formularz_Cenowy_dla_Części_8

excel download Załącznik_Nr_2.9_Formularz_Cenowy_dla_Części_9

excel download Załącznik_Nr_2.10_Formularz_Cenowy_dla_Części_10

excel download Załącznik_Nr_2.11_Formularz_Cenowy_dla_Części_11

excel download Załącznik_Nr_2.12_Formularz_Cenowy_dla_Części_12

excel download Załącznik_Nr_2.13_Formularz_Cenowy_dla_Części_13

excel download Załącznik_Nr_2.14_Formularz_Cenowy_dla_Części_14

rar zip download Załącznik nr 4 JEDZ

pdf download Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

pdf download Pytania i odpowiedzi_13.05.2022

excel download Załącznik_Nr_2.1_Formularz_Cenowy_dla_Części_1_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.2_Formularz_Cenowy_dla_Części_2_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.3_Formularz_Cenowy_dla_Części_3_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.4_Formularz_Cenowy_dla_Części_4_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.5_Formularz_Cenowy_dla_Części_5_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.6_Formularz_Cenowy_dla_Części_6_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.7_Formularz_Cenowy_dla_Części_7_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.8_Formularz_Cenowy_dla_Części_8_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.9_Formularz_Cenowy_dla_Części_9_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.10_Formularz_Cenowy_dla_Części_10_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.11_Formularz_Cenowy_dla_Części_11_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.12_Formularz_Cenowy_dla_Części_12_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.13_Formularz_Cenowy_dla_Części_13_13_05_2022

excel download Załącznik_Nr_2.14_Formularz_Cenowy_dla_Części_14_13_05_2022

pdf download Informacja z otwarcia ofert

pdf download Zawiadomienie o wyniku postępowania