bip

Konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

Prace konkursowe

I NAGRODĘ w wysokości 80 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje:
Praca konkursowa o numerze 003 - numer nadany przez Uczestnika konkursu - 528964

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
M.O.C. Architekci Sp. z o.o. sp.k.
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
Skład zespołu autorskiego:
Błażej Janik, Ewa Janik, Anna Skołożyńska-Cieciera

III NAGRODĘ w wysokości 30 000 zł brutto otrzymuje: Praca konkursowa o numerze 001 - numer nadany przez Uczestnika konkursu - 039973

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. arch. wnętrz Marek Mikulski
ul. Al. Sikorskiego 13 m9
02-758 Warszawa
2. dr inż. arch. Maciej Małachwicz
ul. Lipowa 7a
55-010 Biestrzyków
3. arch. wnętrz Maciej Mikulski
ul. Al. Sikorskiego 13 m9
02-758 Warszawa
Skład zespołu autorskiego:
arch. wnętrz Marek Mikulski, dr inż. arch. Maciej Małachwicz, arch. wnętrz Maciej Mikulski, dr inż. arch. Anna Małachowicz

WYRÓŻNIENIE w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje: Praca konkursowa o numerze 002 - numer nadany przez Uczestnika konkursu - 000005

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Pattern Recognition Kinga Duda
ul. Kaleńska 2a/16
04-367 Warszawa
Skład zespołu autorskiego:
Kinga Duda, Rafał Krzemiński, Agnieszka Szulc, Dawid Nguyen Anh

AKTUALNOŚCI

17.10.2016r.
Na stronie zamieszczono informacje o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.
Plik do pobrania: Informacja o wynikach rozstrzygnięcia - Konkurs Ekspozycja Rakowiecka

13.10.2016r.
Informujemy iż oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się o godzinie 11.00 dnia 17 października 2017r. w budynku głównym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, ul. Rakowieckia 37 w Warszawie (budynek byłego Aresztu Śledczego) w sali na II piętrze.

Wystawa pokonkursowa czynna będzie od dnia 17.10.2017r. do dnia 20.10.2017r. w miejscu wskazanym powyżej
w godzinach od 10.00 do 15.00 (Uwaga: w dniu 17.10.2017 godzina otwarcia wystawy - 12.00).

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 20.10.2017 r. o godzinie 12.00 w miejscu wystawy pokonkursowej.

02.10.2017r.
Na stronie zamieszono dodatkowe wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych.

Plik do pobrania: Odpowiedzi na pytania dodatkowe - Konkurs Ekspozycja Muzuem Żołnierzy Wyklętych

24.07.2017r.
Na stronie zamieszono wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych.

Plik do pobrania: Odpowiedzi na pytania: Konkurs Ekspozycja Muzeum Żołnierzy Wyklętych

12.07.2017r
Na stronie zamieszono wyniki dopuszczenia do udziału w konkursie

Plik do pobrania: Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie Ekspozycja Muzeum Żołnierzy Wyklętych (.pdf 2.9MB)

23.06.2017
Na niniejszej stronie internetowej konkursu zamieszczono następujące Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 8c – Materiały ikonograficzne i inne obrazujące zagadnienia do szczegółowego opracowania w pracach konkursowych.
Załącznik nr 8c1 – Zdjęcia bunkra partyzanckiego ukrytego pod wiejską chałupą
Załącznik nr 8c2 - Rysunki oryginalnych bunkrów leśnych
Załącznik nr 8c3 - Publikacja Instytutu Pamięci Narodowej: Brygady „Łupaczki”
Załącznik nr 8c4 – Film z likwidacji opozycyjnej drukarni przez SB
Załącznik nr 8c5 – Zdjęcia archiwalne wnętrz Pawilonu 1
Załącznik nr 8c6 – Archiwalne przekroje wnętrz Pawilonu 1 (zachowane fragmenty)

UWAGA:
Dodatkowo zamieszczono materiały fotograficzne dotyczące eksponatów związanych z ZOMO jako Załącznik nr 8c7 do Regulaminu.

INFORMACJE O KONKURSIE

Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Podstawowe informacje o konkursie

Organizator konkursu (Zamawiający)
Centralny Zarząd Służby Więziennej
ul. Rakowiecka 37A
02-521 Warszawa
w imieniu którego działa
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Osoba do kontaktów:
Sekretarz Konkursu: Pan Maciej Nonas
Tel.: +48 794 428 884
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sposób uzyskania Regulaminu konkursu:
Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej: www.igbmazovia.pl/konkurs

Terminy

1.1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.06.2017r.
1.2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 12.06.2017r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 14.06.2017r.

1.3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 29.06.2017r. do godz. 15.00 na adres:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
(godziny pracy od 8.00 do 16.00)
O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 12.07.2017r.

1.4. Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dzień 15.07.2017r. w godz. od 11.00 do 16.00
Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 13.07.2017r. na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1.3., Rozdział I. Dodatkowe informacje dotyczące wizji lokalnej terenu zostaną przesłane Uczestnikom, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w takiej wizji.

1.5. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 19.07.2017r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 24.07.2017r.

1.6. Prace konkursowe składać należy do dnia 09.10.2017r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
(godziny pracy od 8.00 do 16.00)

1.7. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 17.10.2017r.
O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.

Przedmiot konkursu i krótki opis
Konkurs jest konkursem realizacyjnym tj. na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji ekspozycji. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem artystycznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w budynkach nr 1, 2, 3 i 4 położonych na terenie byłego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów.

Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny ekspozycji stałej wraz w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w PRL. Od Uczestnika konkursu wymaga się opracowania w zakresie wymienionym w Rozdziale IV pkt. 2. zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz w Materiałach do konkursu stanowiących Złącznik nr 8 do Regulaminu.
Wystawa ukazywać będzie całość polskiego wysiłku niepodległościowego po 1944 roku, tj. zarówno konspirację wojskową, stanowiącą kontynuację podziemia niepodległościowego z czasów funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego, jak też późniejsze różnorodne działania ze sfery oporu społecznego w kraju i poza jego granicami, zwłaszcza działania mieszczące się w pojęciu „opozycji demokratycznej”, „opozycji niepodległościowej”.
Ze względu na fakt, iż łączyć będzie w sobie dwie funkcje, muzealną i miejsca pamięci narodowej, Muzeum ma być jednocześnie pomnikiem wystawionym przez społeczeństwo wszystkim, którzy wierni zawołaniu Bóg, Honor, Ojczyzna, Wolność przywrócili Polsce Niepodległość
Zakładając, że powierzchnia ekspozycyjna obejmować będzie większość powierzchni użytkowej historycznych budynków byłego Aresztu uznać należy, że będzie to jedna z największych i najważniejszych placówek muzealnych w Polsce.

Ekspozycja stała Muzeum podzielona jest na cztery segmenty (przestrzenie wystawiennicze) w których prezentowane będą poszczególne tematy.

 1. Segment I – Żołnierze Wyklęci, miejsce prezentacji – cały Pawilon nr 1 (zwany także „Budynkiem nr 1 lub A”, „Gmachem głównym”,
 2. Segment II – Więźniowie polityczni, miejsce prezentacji – ostatnie piętro Pawilonu nr 2 (zwane również „Jedenastką”) oraz cały Pawilon nr 3 (zwany również „Dwunastką”),
 3. Segment III – Bezpieka, miejsce prezentacji - Pawilon nr 4 (zwany również „Pałacem Cudów”),
 4. Segment IV – Pawilon X, miejsce pamięci narodowej zlokalizowane na parterze, I piętrze i II piętrze Pawilonu nr 2 (zwanych także „Dziesiątką”).

Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest:
  1. Nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8.

   Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej.
  2. Spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:
   1. Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą tytuł architekta legitymującą się dyplomem studiów wyższych magisterskich na kierunku Architektura.

    Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony
   2. Dysponuje osobą pełniąca funkcję projektanta ekspozycji (lider zespołu projektowego), legitymującą się dyplomem studiów wyższych magisterskich na kierunkach: Architektura, Architektura, Wzornictwo Przemysłowe, Scenografia lub pokrewne, która wykonała w okresie 5 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jeden zrealizowany projekt ekspozycji/wystawy stałej lub czasowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 lub dwa zrealizowane projekty ekspozycji/wystawy stałej lub czasowej o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2 każdy.

    Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.
    W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie.

Kryteria oceny prac konkursowych

Kryteria o znaczeniu pierwszorzędnym:

 1. Zgodność przedstawionej koncepcji ekspozycji z założeniami programowymi i ideowymi ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza ekspozycji Muzeum
 2. Walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji
 3. Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe
 4. Nowatorski charakter rozwiązań ekspozycyjnych w kontekście zastosowanych technologii multimedialnych i ich kontekstu z eksponatami materialnymi.
 5. Realność proponowanych rozwiązań

Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:

 1. Ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów realizacji i użytkowania.
 2. Komfort i atrakcyjność zwiedzania


Poprzez „kryteria pierwszorzędowe” rozumie się kryteria, które będą brane po uwagę w ocenie Sądu Konkursowego jako kryteria kluczowe i stanowią one 70% wartości oceny. Poprzez „kryteria drugorzędowe” rozumie się kryteria, które będą brane po uwagę w ocenie Sądu Konkursowego jako kryteria dodatkowe i stanowią one 30% wartości oceny

Informacja o nagrodach
Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 120 000 zł brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.

Organizator przyrzeka przyznanie następujących nagród ( I ÷ III):
I NAGRODA

 • kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto
 • zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II NAGRODA

 • kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto

III NAGRODA

 • kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 20 000 zł brutto tj. 10 000 zł brutto każda nagroda.

Sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 7 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
Przewodniczący:
1. Pan Andrzej Bulanda (architekt)
Sędzia referent:
2. Pan Marcin Kwietowicz (projektant ekspozycji)
Członkowie:
3. Pan Witold Głębowicz (Zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Wojska Polskiego)
4. Pan Jacek Pawłowicz (Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL)
5. Pan Krzysztof Szwagrzyk (Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej)
6. Pan Tomasz Łabuszewski (p.o. Naczelnika Oddziału Biura Badań Historycznych IPN)
7. Pan Piotr Niwiński (prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie)

PLIKI DO POBRANIA - REGULAMIN KONKURSU I ZAŁĄCZNIKI 

 1. Regulamin konkursu (format .pdf)
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu (format .doc)
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu (format .doc)
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu (format .doc)
 5. Załącznik nr 4 do Regulaminu (format .doc)
 6. Załącznik nr 5 do Regulaminu (format .doc)
 7. Załącznik nr 6 do Regulaminu (format .doc)
 8. Załącznik nr 7 do Regulaminu (format .pdf)

  Materiały do konkursu

 9. Załącznik nr 8a – Konspekt ekspozycji stałej (format .pdf)
 10. Załącznik nr 8b – Zagadnienia do szczegółowego opracowania (format .pdf)
 11. Załącznik nr 8c1 – Zdjęcia bunkra partyzanckiego ukrytego pod wiejską chałupą (format .zip)
 12. Załącznik nr 8c2 - Rysunki oryginalnych bunkrów leśnych (format .zip)
 13. Załącznik nr 8c3 - Publikacja Instytutu Pamięci Narodowej: Brygady „Łupaczki” (format .zip - 1.64 GB)
 14. Załącznik nr 8c4 - Film z likwidacji drukarni (format .zip)
 15. Załącznik nr 8c5 – Zdjęcia archiwalne wnętrz Pawilonu 1 (format .zip)
 16. Załącznik nr 8c6 – Archiwalne przekroje wnętrz Pawilonu 1 (zachowane fragmenty) (format .zip)
 17. Załącznik nr 8c7 - Materiały fotograficzne dotyczące eksponatów związanych z ZOMO (format .zip - 123 MB)
 18. Załącznik nr 8d – Zalecenia Konserwatorskie (format .pdf)
 19. Załącznik nr 8e - Studium konserwatorsko – architektoniczne wnętrz budynków aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie wraz z wytycznymi i uwarunkowaniami historyczno–architektonicznymi do prac projektowych związanych z ekspozycją stałą Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. (format .pdf - 24 MB)
 20. Załącznik nr 8f – Koncepcja Muzeum (pliki spakowane - format .zip - 468 MB)
 21. Załącznik nr 8g – Dokumentacja fotograficza (pliki spakowane - format .zip - 302 MB)
 22. Załącznik nr 8h – Plan rozmieszczenia Pawilonów (format .pdf)
 23. Załącznik nr 8i - Inwentaryzacja architektoniczna (format .zip - 39 MB)
 24. Załącznik nr 8j - Opinia techniczna  (format .pdf)

UWAGA:
Załączniki nr 8c oraz 8e zostaną udostępnione do dnia 23 czerwca 2017r.