bip

header ochrona

Ochrona osób i mienia

KoncesjaŚwiadczymy profesjonalne usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Zapewniamy ochronę fizyczną we wszelkiego rodzaju obiektach użyteczności publicznej, prywatnych, biurowych i przemysłowych. Gwarantujemy poufność i wysoką jakość usług.

Posiadamy koncesje MSWiA Nr L-0112/11 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.