Sprzedawca w kantynie ul. Leśna 4, Zaręba

Zadania na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie zamówień osadzonych na produkty żywnościowe i higieniczne,
 • przyjmowanie zamówień na paczki,
 • obsługa kasy fiskalnej/programu sprzedażowego wraz z drukarką fiskalną,
 • obsługa klienta podczas widzeń w jednostce penitencjarnej,
 • składanie zamówień u dostawców zgodnie z umowami,
 • sprawdzanie ilości, jakości oraz terminów ważności dostarczanego towaru,
 • terminowe przygotowanie dokumentacji do rozliczeń,
 • prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem obrotu artykułami spożywczymi i przemysłowymi.

Wymagania:

 • minimum wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) ,
 • preferowane doświadczenie w sprzedaży oraz znajomość systemu sprzedażowego,
 • mile widziane doświadczenie w sprzedaży detalicznej,
 • obsługa komputera w środowisku Microsoft Office (Word, Excel),
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • sumienność, pracowitość, punktualność oraz asertywność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – cały etat,
 • praca według grafiku również w niedzielę,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.


Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać poprzez opcję:

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.

 

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.
Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel. 22 328 60 01
Administrator informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawach dot. danych osobowych oraz praw osób których dane dotyczą realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji oraz kontakt z osobą ubiegającą się o zatrudnienie. Po wyrażeniu dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie przepisu art. 22 [1] Kodeks pracy. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekaże z własnej inicjatywy szerszy zakres danych osobowych, niż wymagany, będą one przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, którym jest fakt ich przesłania. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będą przetwarzane dane w celach przyszłych rekrutacji.

4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników administratora zaangażowanych w procesy rekrutacyjne oraz podmioty, którym administrator w drodze powierzył przetwarzanie danych w celu wsparcia procesu rekrutacji, np. portale rekrutacyjne.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko nie dłużej niż 3 miesiące od wyboru kandydata na to stanowisko, a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. Dane przetwarzane na podstawie zgody niezależnie od wskazanego okresu będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa
i jest niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. Tam gdzie kandydat podaje dane w szerszym zakresie niż wymagany lub na potrzeby przyszłych rekrutacji, podaje jej dobrowolnie.

7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec administratora z następujących praw:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b) żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).

8. Realizacja praw, o których mowa w pkt 7 lit. a) - c) możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 22 328 63 42, a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.

9. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, w tym przetwarzaniu w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.