bip

header szkolenia

ośrodek szkolenia

OŚRODEK SZKOLENIA MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA prowadzi kursy i szkolenia dla osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych umożliwiające uzyskanie umiejętności zawodowych z zakresu:

Budowlane

  • Glazurnik
  • Brukarz
  • Monter ścianek działowych GK
  • Malarz- tapeciarz
  • Wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych budynków
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Techniczne

Obróbka drewna

  • Cieśla
  • Stolarz
  • Monter mebli z płyt laminowanych
  • Drwal

Obróbka metali

  • Ślusarz
  • Tokarz
  • Frezer

Spawalnictwo

  • Spawanie metodą TIG - 141
  • Spawanie acetylenowo - tlenowe - 311
  • Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111
  • Spawanie metodą MIG lub MAG - 131/135

Instalacja i obsługa urządzeń elektrycznych

  • Pracownik Serwisu klimatyzacji samochodowych
  • Pracownik Serwisu ogumienia

Inne

  • Konserwator terenów zielonych – ogrodnik

Gastronomiczne

  • Kucharz małej gastronomi
  • Cukiernik
  • Kelner

Kosmetologia

  • Fryzjer
  • Stylista paznokci

BHP i P.POŻ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Szkolenia wstępne z zakresu BHP
  • Szkolenia Okresowe z zakresu BHP
  • Dla pracowników stanowisk:
    • Kierowniczych
    • Administracyjno – biurowych
    • Robotniczo technicznych

Ochrona przeciwpożarowa

  • Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Pierwsza pomoc

  • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Administracyjno-biurowe

  • Pracownik administracyjno - biurowy
  • Sekretarka – asystentka szefa

Handlowe

  • Kasy fiskalne - obsługa
  • Magazynier
  • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
  • Sprzedawca

Transportowe

  • Prawo jazdy kat. B
  • Kurs wózków jezdniowych
  • Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych

Pedagogiczne

  • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  • Warsztaty z doradcą zawodowym
  • Aktywny na rynku pracy - warsztaty

 

Certyfikaty