bip

 

 Kierownictwo IGB Mazovia

 
 

Oskar Hejka
Dyrektor
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA


 

Arkadiusz Karbowiak
Zastępca Dyrektora
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA


 

Katarzyna Strzelczyk
Zastępca Dyrektora
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA