bip

 

 Kierownictwo IGB Mazovia

 Marek Romaszkiewicz 

Marek Romaszkiewicz
Dyrektor
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA


 Arkadiusz Karbowiak

Arkadiusz Karbowiak
Zastępca Dyrektora
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA


 Katarzyna Strzelczyk2

Katarzyna Strzelczyk
Zastępca Dyrektora
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA